BejelentésA fehérgyarmati Szent Péter és Pál Római Katolikus Egyházközség honlapja

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.Imák

Szentmisék előtt:


Szent Mónika közösség imája:

MENNYEI ATYÁNK, minden ajándék és öröm osztogatója, aki nekem az édesanyai hivatást adtad, hálát adok neked és áldom szent Nevedet. ÚR JÉZUS!
Kérlek, növeld hitemet, erősítsd reményemet, és tökéletesítsd szeretetemet, hogy jó keresztény édesanya lehessek.
SZENTLÉLEK ÚRISTEN, Erősíts engem, hogy életem minden nehézsége közepette se szűnjek meg gyermekink hitéért imádkozni.
Minden könyörgés előtt mondjuk: SEGÍTS MINKET, URUNK!
- hogy gyermekeinket életünk példájával vezessük Tefeléd.
- hogy amikor gyermekeinkkel foglalkozunk, jóságos higgadtság, tekintély és szeretet áradjon belőlünk.
- hogy figyelemmel kövessük gyermekeink jellembeli fejlődését, és meg tudjuk óvni őket a rossz környezeti befolyásoktól.
- hogy keresztény életünk oly vonzó legyen gyermekeink számára, hogy azt kövessék és másokra is átsugározzák.
- hogy gyermekeink tiszteljék Szentatyánkat, ragaszkodjanak az Egyházhoz, és együttműködjenek lelkipásztorainkkal
- hogy ha gyermekeink közül valamelyik meghívást kapna a pap vagy szerzetesi életre, azt hálásan elfogadjuk és támogassuk.
- hogy gyermekeink életük csalódásai, veszélyhelyzetei vagy testi megpróbáltatásai közepette is megtapasztalják gondoskodó szeretetedet.
- hogy ha az élet útvesztőiben egyik vagy másik gyermekünk megrendülne hitében és letérne a helyes útról, őt akkor is szeretetünkkel, türelmünkkel és imáinkkal segítsük, hogy visszataláljon Hozzád.
- hogy ha gyermekeink bántanak, eltávolodnak tőlünk, vagy hálátlanok velünk szemben, mi akkor is teljes bizalommal terjesszük eléd kéréseinket - hogy férjeink megértsék, milyen fontos feladat gyermekeink jellemének és hitének erősítése, és szívből segítsék őket imáikkal is.
- hogy gyermekeink családjában a Te békéd és szereteted uralkodjon, és unokáink is erősödjenek hitükben.
- hogy amikor más édesanyákkal találkozunk, fel tudjuk ébreszteni bennük a Közösségünkhöz való tartozás vágyát.
Különösen könyörgünk a mai napon gyermekeinkért. Könyörögjünk!
Szűz Mária, égi Édesanyánk, eszközöld ki számunkra is azt az örömet, amiben Szent Mónikának volt része, amikor láthatta fia életében a hit diadalát.
Úr Jézus, kérünk add meg nekünk szülőknek és gyermekeinknek azt a nagy kegyelmet, hogy majd együtt örvendezhessünk a Te dicsőségedben az egész örökkévalóságon át.
Ámen.
Imádkozás Szent Józsefhez

Szent József, légy házunk ura, kis családunk pártfogója. Egyetértés, hű szeretet, egyesítse szíveinket. Az ég felé mutass utat, bátorítsd az ellankadtat. Küzdelmünkben légy segélyünk, erényekben példaképünk. Átadjuk a ház kulcsait, oltalmazd és védd lakóit. Zárd ki mindazt, ami káros, ami üdvünkre hátrányos. Engedd be az Isten-áldást, minden jóban gyarapodást, Ajánlj minket Jézusunknak, szeplőtelen Szűzanyánknak, hogy családunk kisded háza Názáretnek legyen mása.
Ámen.
A szentmise előtt a betegekért elmondjuk a Miatyánkot és az Üdvözlégy, Máriát.

Áldozás után:


Krisztus lelke, szentelj meg engem.
Krisztus teste, üdvözíts engem.
Krisztus vére, ihless meg engem. Krisztus oldalából folyó víz, tisztíts meg engem.
Krisztus szenvedése, erősíts engem.
Édes Jézus, hallgass meg engem.
Szent sebeidbe rejts el engem.
Ne engedd, hogy elszakadjak tőled.
A gonosz ellenségtől oltalmazz engem.
Halálom óráján magadhoz engem,
Hogy szentjeiddel dícsérjelek téged,
Mindörökkön-örökké. Ámen.
Szentmise végén:


Dicsértessék és áldassék a legméltóságosabb Oltáriszentség, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

SERRA-ima:


Istenünk, a bűnösök halálát Te nem kívánod, hanem új életre való megtérésre visszavárod. Égi Anyánknak, Szűz Máriának, és jegyesének, Szent Józsefnek, Boldog Juniperro Serra atyának, s minden szentnek közbenjárására add, hogy növekedjék egyre Krisztus munkatársainak száma. Legyenek, kik sokat tesznek egyházadért, s készek feláldozni önmagukat a lelkekért, amíg élnek. A mi urunk, Jézus Krisztus által.
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!